Organisatie

MT thuiszorg is een betrouwbare en klantvriendelijke zorginstelling die zich toespitst op de zorgbehoefte van de multiculturele doelgroep van Zwolle en omstreken. MT thuiszorg richt zich voornamelijk op de volgende diensten:
huishoudelijke hulp
begeleiding individueel
dagbesteding
jeugdhulp
MT thuiszorg hanteert enkele uitgangspunten ten aanzien van de organisatie, medewerkers  en positie welke vorm geeft aan hoe de diensten worden verleend:

–  de organisatie: de cliënt staat centraal! Kwaliteit van zorg is onze uitgangspunt nummer 1! Verder organiseren wij ons meer rondom de cliënt. Dit doen we door de zorg thuis te leveren en actief de mantelzorgers te betrekken bij de zorgverlening. Cliënten en mantelzorgers kunnen erop vertrouwen dat de kwaliteit bij MT thuiszorg deugt. MT thuiszorg toont dit aan door de kwaliteitsresultaten die zijn behaald. CQ meting, ZI-meting en externe audits t.b.v. de HKZ certificering.
– de medewerkers: Binden & Boeien. Het is van belang dat wij de medewerkers blijven boeien en nieuwe medewerkers in de toekomst kunnen binden. Zorg is én zal altijd mensenwerk blijven. Wij willen dat onze medewerkers goede zorg verlenen en geven wij hen de ruimte en ondersteuning.
– onze positionering: MT thuiszorg onderscheidt zich ten opzichte van andere zorgaanbieders door de sterke focus op de multiculturele doelgroep waarbij de zorg wordt verleend door medewerkers met dezelfde culturele achtergrond die veelal dezelfde taal spreken. ( o.a. Turks, Arabisch, Perzisch, Engels, etc.)

Visie & Missie

Visie:
MT thuiszorg staat voor persoonlijke zorg en aandacht afgestemd op de behoeften en wensen van de cliënten.

Missie:
Onze missie is om samen met onze cliënten oplossingen te zoeken hoe wij hun leven prettiger en aangenamer kunnen maken zodat wij hun levenskwaliteit bevorderen.
De missie en visie vertaald MT thuiszorg op diverse manieren binnen de organisatie:
– door de zorg zo in te richten op het zo veel mogelijk zelfredzaam blijven of worden van de cliënt.
– door de zorg te richten op behoud van eigenheid, waardigheid, kwaliteit van leven en mentaal welbevinden.
– door actief mantelzorgers te betrekken passend in de specifieke en persoonlijke situatie
– door te investeren in respectvolle relaties tussen cliënt en medewerkers
– door effectief samen te werken en gebruik te maken van lokale netwerken.
– door te blijven leren, opleidingen op maat te verzorgen voor medewerkers
– door de medewerkers uit te dagen om verantwoordelijkheid te nemen en cliëntgericht werken waar te maken.

Privacy

MT thuiszorg Privacyreglement ()

Klachten

klachten

Tevredenheid van onze cliënten staat bij ons hoog in het vaandel. Soms kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening.
Wanneer dit het geval is, kunt u een afspraak maken met de zorgcoördinator om uw klacht te bespreken. In veel gevallen leidt een gesprek met de zorgcoördinator tot de oplossing van het probleem.

Als dit niet het geval is, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie. De commissie beoordeelt uw klacht en doet daar een uitspraak over. Uw schriftelijke klacht kunt u bij de klachtencommissie indienen per mail via klachtencommissie@mtthuiszorg.nl, of per post.

MT thuiszorg
T.a.v. klachtencommissie
Willemsvaart 16b
8019 AB Zwolle

Vermeld bij het indienen van uw klacht het volgende:

o Naam
o Adres
o Postcode/woonplaats
o Duidelijke omschrijving van uw klacht

Algemene voorwaarden

folder algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Voor ondersteuning thuis als begeleiding en huishoudelijk hulp is de gemeente verantwoordelijk vanuit de WMO.

Organogram

Werkwijze

Van kennismaking tot zorg thuis
Voor een goede zorgverlening is meer dan deskundigheid vereist, zoals het goede contact tussen zorgverlener en u, en het inlevingsvermogen van de zorgverlener. Om dit te bereiken nemen wij alle tijd voor een intakegesprek om te kunnen zien welke zorg u nodig heeft en wie dit het beste aan u kan verlenen.
Indicatie
Om te kijken hoeveel zorg en wat voor zorg u nodig heeft, wordt er na een gesprek, een indicatie opgesteld. Deze indicatie geeft u recht op ondersteuning. Het is belangrijk dat u bij de aanvraag van deze indicatie de juiste informatie geeft. Daar willen wij u graag bij helpen. Wellicht heeft het sociaal wijkteam al een indicatie voor u aangevraagd, zodat we gelijk de zorg in kunnen gaan zetten.

Het kan voorkomen, dat niet alle zorg volledig wordt vergoed.( De zorg vanuit de WMO). Hiervoor bent u over de verleende zorg een eigen bijdrage verschuldigd. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt deze eigen bijdrageregeling op. Het Centraal Administratie Kantoor ( CAK) voert de regeling uit.  Het CAK berekent de maximale bijdrage voor de zorg per periode ( is 4 weken). U betaalt per periode nooit meer dan de maximale bijdrage, ook al ontvangt u veel uren zorg.

Aangezien dit per cliënt verschillend kan zijn, lichten wij dit graag in een persoonlijk gesprek toe.
Zorgleefplan
Nadat de indicatie binnen is wordt er voor u een zorgplan opgesteld. Hierin wordt omschreven welke zorg u ontvangt, wat het doel is en hoe de zorg aan u wordt verleend.

Dit zorgleefplan maakt deel uit van uw zorgdossier die u van ons ontvangt en bij u thuis zal worden bewaard. Hierin wordt alles geregistreerd met betrekking tot de zorg die u van MT thuiszorg ontvangt.

Zodra uw indicatie binnen is wordt de zorg snel ingezet zodat u direct met de zorg omringd wordt.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH