Begeleiding individueel

MT Thuiszorg is gespecialiseerd in individuele begeleiding. Het kan zijn dat bepaalde dagelijkse activiteiten niet goed gaan in uw leven. Individuele begeleiding, kan daar verandering in brengen. Samen met u wordt bekeken wat uw huidige situatie is, hoe dat beter kan en welke ondersteuning u daarvoor nodig heeft. De ondersteuning is gericht op het behouden, stabiliseren of vergroten van uw zelfredzaamheid. Het begeleiden werkt op een laagdrempelige manier die aansluit op de eigen persoonlijke en culturele achtergrond.

Dagbesteding

Als u behoefte heeft aan contact met anderen, als u ondersteuning kunt gebruiken bij een dagritme of dagelijkse activiteiten, dan bent u bij ons van harte welkom om samen leuke en interessante activiteiten te ondernemen.

MT Thuiszorg biedt tal van mogelijkheden op het gebied van dagbesteding in een veilige omgeving. Voor ieder mens is een zinvolle dagbesteding van groot belang.  Een zinvolle dagbesteding kan heel divers zijn. Veel mensen halen deze zingeving bijvoorbeeld uit het verrichten van de dagelijkse werkzaamheden. Dit lukt echter soms niet meer door lichamelijke of een verstandelijke beperking, of door chronisch ziekte of een psychiatrische problemen.

Bij MT Thuiszorg zorgen wij ervoor dat die mensen ook een zinvolle dagbesteding hebben. Herstel, zelfregie en het leren van vaardigheden centraal staan. Ons programma is zeer laagdrempelig en zo ontwikkeld dat we goed kunnen aansluiten bij de diversiteit aan wensen voor ontwikkeling & participatie van onze deelnemers.

Huishoudelijke hulp

MT Thuiszorg is een dynamische en innoverende organisatie op het gebied van huishoudelijke hulp. Wij staan voor kwalitatief hoogwaardige hulp bij het huishouden waarbij uw tevredenheid centraal staat. MT Thuiszorg is er voor u wanneer u deze ondersteuning nodig heeft.

Samen met u stemmen wij de huishoudelijke taken af. Dit kan van alles zijn zoals stofzuigen, bedden verschonen, badkamer schoonmaken of dweilen. Bij MT Thuiszorg zoeken we altijd naar een goede klik tussen cliënt en huishoudelijke hulp; dit zorgt voor rust en vertrouwen. Een gezellig praatje of soms een luisterend oor, wij vinden persoonlijke aandacht en waardering erg belangrijk. Hier doen wij dan ook onze uiterste best voor. De huishoudelijke werkzaamheden die wij uitvoeren vinden plaats binnen de richtlijnen van uw gemeente.

Uw vaste huishoudelijke hulp van MT Thuiszorg komt altijd bij u uit de buurt. Hierdoor krijgt u de persoonlijke aandacht die u nodig heeft, kunt u een vertrouwensband opbouwen en kunt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Re-integratie

MT Thuiszorg zet zich actief in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen met re-integreren. Hierbij valt te denken aan mensen die in een uitkeringssituatie verkeren, zoals een WW, ZW of Participatiewet uitkering. MT Thuiszorg beschikt over zeer ervaren medewerkers die jou zo goed mogelijk kunnen begeleiden om weer deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt.

Jeugdhulp/Opvoedondersteuning

MT Thuiszorg heeft gecertificeerde opvoedondersteuners die in het kader van de WMO of Jeugdwet opvoedingsondersteuning bieden aan gezinnen en/of individuen met diverse achtergronden. Uitgangspunt van MT Thuiszorg is dat de opvoeders en kind centraal staan in de hulpverlening. MT Thuiszorg werkt hiermee aan een goede functionerende gezinsdynamiek met als doel zelfstandig invulling te geven aan de opvoeding.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH