Organisatie

MT thuiszorg is een jong, dynamisch organisatie welk veel expertise heeft op het gebied van jeugdhulp/opvoedhulp, dagbesteding, huishoudelijke hulp, re-integratie en ambulante begeleiding. Door onze jonge, ervaren en multiculturele team kunnen wij een grote doelgroep bereiken. Met kennis van verschillende culturen en beheersen van verschillende talen kunnen wij de juiste cultuursensitieve hulp bieden. Zodoende kunnen wij makkelijker communiceren met de hulpbehoevende en zijn/haar omgeving, daarnaast kunnen wij de cultuurdrempel tackelen. Onze medewerkers hebben de juiste kennis en ervaring in huis om passende hulp te bieden en daarom hoeven minder partijen betrokken te zijn bij de hulpbehoevende.

Visie & Missie

Wij geloven dat iedereen bedoeld is om gelukkig en vrij te leven op een manier die bij hem of haar past, op alle gebieden in het leven. Wij willen dat iedereen doet waarvoor hij of zij gemaakt is om zo de identiteit naar voren te brengen waarmee de het meeste effect wordt gemaakt op en in de wereld. Wij willen de passie en de glinstering in elke persoon weer naar voren laten komen en leven betrokken mee met de mensen.

Op sociaal en/of emotioneel gebied lukt het vele mensen niet om evenwichtig te reageren en lopen hierdoor vast. Hierdoor worden andere manieren gezocht om er niet mee om te hoeven gaan. Wij geloven dat er in de omgang met de ondersteuning van MT thuiszorg orde in hun leven zal komen. Dat er manieren gevonden worden om zo toch met de zorgen die er zijn aan de slag te gaan en dat deze zorgen overwonnen zullen worden.

Wij werken vanuit een positieve insteek. Dit door te focussen op de kracht van de mens en daarvan uitgaand stemmen we af op tekortkomingen die mensen in hun dagelijks leven ondervinden.
De volgende kernwaarden hebben wij hoog staan in onze organisatie;

Professionaliteit:
Wij streven naar vakbekwaamheid en vakbekwame omgang met cliënten.

Respect:  
Wij erkennen de algemene menselijke waarden en de persoonlijke waardigheid in het bijzonder.

Integriteit:
Wij streven naar eerlijkheid, betrouwbaarheid en openheid tegenover client.

Verantwoordelijkheid:
Wij zijn bereid om ons persoonlijk in te zetten voor een goede afloop en op de bereidheid om achteraf verantwoording af te leggen.

Veranderingsbereidheid:
Wij zijn bereid om ons open te stellen voor verandering. Dit om de wens om te leren en het streven naar verbetering.

Betrokkenheid:
Wij streven ernaar om een emotionele band aan te gaan met behoud van professionele distantie.

Loyaliteit:
Wij streven ernaar iemand altijd te steunen en niet in de steek te laten.

Collegialiteit:
Wij helpen en ondersteunen collega’s indien nodig en houden rekening met hun behoeften en belangen.

Organogram

Werkwijze

Wanneer u bij ons aanklopt voor ondersteuning of hulpverlening, kijken wij eerst of u al in het bezit bent van een beschikking. Indien u al in het bezit bent van een beschikking voor ondersteuning of hulp en u wilt overstappen naar MT thuiszorg, wordt er met u eerst een omzetting geregeld. Indien u niet in het bezit bent van een geldige beschikking voor hulp, wordt er samen met u naar uw situatie gekeken. Naar aanleiding van de situatieschets wordt er dan samen met u besloten of u wel of niet in aanmerking komt voor een aanvraag voor ondersteuning of hulp. Indien u hiervoor wel in aanmerking komt, kunnen wij u bij de aanvraag ondersteunen.

Nadat beschikking binnen is, wordt er zo snel mogelijk een intakegesprek gehouden. Tijdens de intake worden uw wensen en behoeften ook besproken. Vervolgens kan de ondersteuning en/of hulpverlening starten.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH